Data en Tarieven

De Do-In lessen worden op de woensdagochtend 2 lessen en de woensdagavond 2 lessen gegeven. De woensdagochtend in de bibliotheek van de Refter, de woensdagavond in de Elegast van de Refter.

Bij inschrijving de tijd vermelden welk uur Do-In yoga je wil volgen.

Tijden: Woensdag


Data lessen voorjaar 2019:
  • 9 - 16 - 23 - 30      januari
  • 6 - 13 - 20 - 27      februari
  • 13 - 20 - 27           maart
  • 3 - 10 - 17             april
  • 8 - 15 - 22 - 29      mei
  • 5 - 12 - 19 - 26      juni
  • 3 juli inhaalles
      Voorjaarsvakantie:   6 maart
      Meivakantie:              24 april en 1 mei

Tarieven:

Kosten voor 22 lessen a € 9,-  =   €  198,-
Losse les                                       €     11,-
5-rittenkaart                                   €     50,-
Proefles                                          GRATIS

Betaling:

Voordat je met Do-In Yoga wil starten neem dan eerst contact met mij op. De inschrijving voor een seizoen is definitief als  het cursusgeld is overgemaakt op rek.nr.: NL 56 RABO 0364 8919 98 t.n.v. G.H.Hukker onder vermelding van je naam en Do-In Yoga.

Mocht je nu al weten dat je maar een bepaalde periode kunt of dat je maar een aantal lessen kunt volgen dan is dat ook mogelijk, in overleg met mij. De betaling kan hierop worden aangepast. Mocht je tussentijds een keer verhinderd zijn dan kun je op een ander tijdstip inhalen en er is na elk seizoen een inhaalles. Heb je alle lessen gevolgd dan is dit 1 gratis les. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Nieuw is de 5 rittenkaart mocht je maar af en toe kunnen komen.

Algemene voorwaarden:

Zorg dat je op tijd aanwezig bent in de les.

Probeer ook als je niet helemaal fit bent toch naar de les te komen. Blessures, klachten of andere belangrijke dingen altijd voor de les aan mij doorgeven.Hou dit uur voor jezelf vrij en probeer wekelijks te komen.

Graag tijdig afmelden bij verhindering. Dit kan via Whats app, sms, mail of telefoon.

Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Luister altijd naar de grenzen van jou lichaam. De Praktijk voor Shiatsu Therapie en Do-In Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel of vermissing van je eigendommen.

Geniet van de Do-In Yoga. Een uur voor jezelf in beweging en bewustwording.